Senioruniversitetet – med levende webinar

English translation with Google Translate

Med det norske senioruniversitetet ønsker vi å gi modne mennesker et tilbud som både er sosialt, aktiverende og lærerikt. Tilbudene skal være “blended” – med læringsressurser på nett, levende webinar, studiereiser og sosiale samlinger. Et kurs kan aller helst ha alle disse elementene i seg.

Vi ønsker å bruke Facebook som “LMS”. Her skal leksjoner, oppgaver, samtaler, artikler være tilgjengelig 24/7. Facebook er noe “alle” bruker, har et enkelt grensesnitt og lav brukerterskel.

Så vil vi skape levende webinar der lærer og studenter kan møtes. Her legges det opp til korte forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. Her skal alle studentene kunne delta hjemmefra.

Sosiale samlinger blir lagt til biblioteker, frivillighetssentraler og studiesentra. Her blir det organisert undervisning, studiesirkler, gode kaffestunder og sosialt samvær.

På mange av temaene blir det organisert spennende studieturer som et tilleggstilbud. Studietilbudene vil variere fra korte kurs og til lengre, høgskolebaserte kurs.

Som deltaker i Nordplus-prosjektet “Effective Webinars” – skal det våren 2015 utvikles en pilot som tilbys i Norge. I denne utviklingen vil man trekke veksler på all den erfaring og kompetanse som fins i Nordplus-prosjektet. Målet er å utvikle webinarer med høy grad av interaktivitet og samarbeid.

Innenfor rammene av www.unordic.com vil man utvikle www.universityofseniors.com som et internasjonalt konsept. Høsten 2015 vil man søke partnere – først i Norden og senere ut i Europa for å utvikle et grenseløst universitet for de modne og eldre menneskene.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s